Generic placeholder image

Competent Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Host Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Editor-in-chief: YOU Jinde

ISSN 1007-8924

CN 62-1049/TB

Address:

Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing

Postal code:100029

Telephone:010-64426130

Post issue number :54-40

Pricing: Each issue is RMB 30

Email:mkxyjs@163.com

Web: http://www.mkxyjs.comMST Journal Wechat

Position:Home >>

Member list of the 10th editorial board of membrane science and technology (2018-2020)


Editorial board director   GAO Jianjun

 

Senior advisor   DENG Maicun, HOU Li’an, XU Nanping, GAO Congjie, JIAN Xigao, YANG Wantai, CHAI Liyuan, WANG Shichang

 

Foreign senior advisor   

Enrico Drioli,  A.G.Fane,  W.S.Winston Ho,  Willian J.Koros,  Shoji Kimura, Norman N.Li,  S.H.Moon,  H.strathmann

 

Editor-in-chief   YOU Jinde

 

Associate editor   XU Zhenliang, WANG Baoguo, FAN Yiqun, LV Xiaolong, CAO Yiming

 

Honorary editorial board member

MA Runyu, WANG Jinqu, LIU Zhongzhou, SUN Benhui, WU Guangxia, DAI Youyuan, DU Qiyun, LU Xiaofeng, CHEN Huanlin, CHEN Cuixian, MENG Guangyao, ZHU Zhenxin, XU Youyi,  GU Zhongmao

 

Editorial board member

DING Zhongwei, MA Jun, WAN Yinhua, WANG Zhi, WANG Yan, WANG Lei, WANG Tonghua, WANG Jianyou, WANG Xiaolin, WANG Haihui, TIAN Rui, FENG Wei, XING Weihong, ZHU Baoku, ZHU Mengfu, ZHONG Zhaoxiang, REN Jizhong, LIU Feng, LIU Fu, LIU Qinglin, AN Quanfu, JI Shulan, SU Baowei, LI Jianxin, LI Bao’an, LI Jiding, LI Yanshuo, YANG Jianhua, WU Liang, HE Tao, WANG Yong, ZHANG Lin, ZHANG Weidong, ZHANG Yuzhong, ZHANG Yongming, ZHANG Yatao, ZHANG Shouhai, ZHANG Suobo, ZHANG Guiqing, ZHANG Huifeng, LIN Hongjun, LUO Jianquan, JIN Yan, JIN Wanqin, ZHENG Xiang, ZHAO Zhiping, ZHAO Kongshuang, YU Sanchuan, JIANG Zhongyi, HE Gaohong, HU Yunxia, YUAN Liming, GU Xuehong, XU Ping, XU Zhikang, XU Tongwen, GUO Liwei, TANG Na, HUANG Xia, DONG Yingchao, JIANG Lanying, XIE Rui, JIN Jian, CHU Liangyin, PAN Xianhui, XUE Lixin

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号