Position:Home >> Periodical retrieval

Title Authors year,volume(issue):pagination
Progress and prospect on reverse osmosis composite membrane technology GAO Congjie 2011 ,31 (3): 1-4
Application of Computational Fluid Dynamics in Nanofiltration Membrane Separation Process Huo li'an,  Yin Hongbo 2011 ,31 (3): 5-10
Membranes for carbon dioxide separation WANG Zhi, YUAN Fang , WANG Ming , WA… 2011 ,31 (3): 11-17
The development of poly(ethylene oxide) gas membranes CAO Yiming, ZHAO Hongyong, KANG Guod… 2011 ,31 (3): 18-22
Progress of Pervaporation in Bio-butanol Production from ABE Fermentation JIN Wanqin, LIU Gongping, XU Nanping 2011 ,31 (3): 25-31
Self-polymerization-Adhesion Behavior of Dopamine and Surface Functionalization of Membranes XU Youyi, JIANG Jinhong, ZHU Liping,… 2011 ,31 (3): 32-38
Some basic research progress for the formation of polymeric membranes REN Jizhong DENG Maicun 2011 ,31 (3): 39-46
Analysis with fields/fluids and Separation Process Intensification ZHANG Jin,DAI Youyuan 2011 ,31 (3): 47-52
New explorations for preparation of the polymer porous materials based on phase separation LI Wenjun, LU Yuhua, WANG Yangjing, … 2011 ,31 (3): 53-58
Recent progress in monodisperse microcapsule membranes generated with microfluidic technique CHU Liang-Yin, XIE Rui, JU Xiao-Jie,… 2011 ,31 (3): 59-63
Research progress in surface construction of antifouling membranes Chen Wenjuan ,Su Yanlei ,Jiang Zhong… 2011 ,31 (3): 64-68
Fabrication antibacterial surface for membrane: State of the art and challenges XU Zhikang, WANG Fang, YANG Yunfeng 2011 ,31 (3): 69-75
The Progress of Fuel Cell Perfluorosulfonic Acid Membrane TANG Junke, YUAN Wang Zhang, ZHANG Y… 2011 ,31 (3): 76-85
30 years Retrospect and Prospect Guangyao Meng,Chusheng Chen,Wei Liu,… 2011 ,31 (3): 86-95
Discuss About Membrane Distillation For Application LU, Xiaolong 2011 ,31 (3): 96-100
Advancement on the preparation of novel reverse osmosis membrane QU Xinying, CHEN Huanlin, ZHANG Lin 2011 ,31 (3): 101-109
Review on application of surface-initiated atom transfer radical polymerization on preparing functional membrane Yang Wan-tai, Li Chun-yan 2011 ,31 (3): 110-117
Research advances in zeolite membranes for pervaporation dehydration of organics in harsh environment Jinqu Wang  Jianhua yang  … 2011 ,31 (3): 118-126
The researches on the pore structure, charge property, seperation mechanism and electrokinetic phenomena of nanofiltration membranes WANG Xiaolin, TU Conghui, XIAO Yan, … 2011 ,31 (3): 127-0134
Application and reflection on the pervaporation and vapor permeation membrane technology Li Jiding, Zhan Xia, Chen Jian, Wang… 2011 ,31 (3): 135-139

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号