Position:Home >> Periodical retrieval

Title Authors year,volume(issue):pagination
Effect of preoxidation on the morphology and performance of polyacrylonitrile membrane DING Linghua, JIN Xin, LI Lin, LI Ku… 2015 ,35 (2): 1-6
Synthesis of flower-likebasic zinc carbonatethrough a ceramic membrane dispersion reactor XU Zhilong,ZHANG Feng,ZHONG Zhaoxian… 2015 ,35 (2): 7-13
Effect of nanofiltration membrane materials on the retention properties of organics in high salinity system Sun Baohong, Da Xiaowei, Fan Yiqun 2015 ,35 (2): 14-19
Effects of molding technology on the performances of coal-based flat microfiltration carbon membrane
JIANG Shimin,SONG Chengwen,LI Lin, W… 2015 ,35 (2): 20-24
Preparation of superhydrophobic organic-inorganic composite membrane based on the bionic mechanism HAN Peng, JIANG Chudong, ZHOU Yingyi… 2015 ,35 (2): 25-29
THE STUDY OF DEFECTS MODIFICATION MATERIALS ON PALLADIUM MEMBRANE XU Tianying, YU Jiafeng, ZHANG Jixin… 2015 ,35 (2): 30-35
Antifouling improvement of composite ultrafiltration membranes based on electrospinning technology using TiO2 as additive LI Hongchun, WANG Jiaona, LI Congju 2015 ,35 (2): 30-35
Experimental study on law of MDEA regeneration with membrane CI Zhi, ZHAO Huijun, GUO Peng, LU Yu… 2015 ,35 (2): 43-48
Preparation and characterization of Polyacrylonitrile substrate membrane for gas separation WANG Lianjun, LI Yang, HU Yi, SUN Ji… 2015 ,35 (2): 48-52
Research on organic pollutants degradation kinetics model about recirculated membrane bio-reactor(RMBR) JINMingji,CHENGuanqun,QUANYue 2015 ,35 (2): 53-56
Removal of La(III) ions from aqueous solution with micellar-enhanced ultrafiltration by ceramic membrane XU Fangsong, XING Weihong, ZHANG Fen… 2015 ,35 (2): 57-63
Demineralization of whey ultrafiltration permeate by means of nanofiltration JIN Limei, LIU Haijun, LIU wei, WANG… 2015 ,35 (2): 64-70
Application of ultra-flo in separation and purification of natural taurine SHAO Wenyao, FENG Yanling,LIU Xiaoti… 2015 ,35 (2): 71-74
Studies on PVC ultrafiltration membrane for treating municipal sewage and control of membrane fouling PENG Ting , SHI Zai-feng, LIN Qiang,… 2015 ,35 (2): 75-81
Study on separation of low concentration ethanol/water solutions with polydimethylsiloxane membrane by vapour permeation Hui Ji-xing,Ma Zhong-yi,Gao Yu-ling,… 2015 ,35 (2): 82-86
Study of micro pollutant water resource treatment by MBR-NF ZHANG Quan, HAN Rubing, DONG Wenyi,&… 2015 ,35 (2): 87-92
Experimental researches on preparation of emulsion liquid membrane and 1-naphthol removal HU Mengxiao, QIAO Nannan, CHANG Jial… 2015 ,35 (2): 93-97
Preparation and application of polyvinylidene fluoridemembrane via thermally induced phase separation TANG Yuanhui, Lin Yakai, LI Qian, YO… 2015 ,35 (2): 98-107
Advances in inorganic-organic hybrid composite reverse osmosis membranes CAI Zhiqi, HU Lijie, LIANG Songmiao 2015 ,35 (2): 108-102
Status and trends on membrane bioreactor in China: A bibliometric analysis SUN Changhong, PAN Tao, XUE Niantao,… 2015 ,35 (2): 113-119

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号