Position:Home >> Periodical retrieval

Title Authors year,volume(issue):pagination
Pervaporation of Ethanol/Water Mixtures by PDMS / PVDF Composite Membranes with High Permeability Tang Qiao-yu  Wang Li &nbs… 2011 ,31 (6): 1-5
Performance of Ultrafiltration Membranes with Different Polyethersulfone Molecular Weights I: Effect of Additives Li Liang, Hou Zhengchi﹡, Lu Xiaofeng… 2011 ,31 (6): 6-12
Performance of Ultrafiltration Membranes with Different Polyethersulfone Molecular Weights II: Effect of Supporting and Nonsupporting Liu Zhongying, Hou Zhengchi﹡, Lu Xia… 2011 ,31 (6): 13-18
Process optimization of preparation of thin film composite membrane using response surface methodology LIU Yu, HE Benqiao, LI Jianxin 2011 ,31 (6): 19-24
Effect of different phase separation mechanisms on performance of PVC/PVDF/PMMA blend membrane  Xu Jingjinga  Wang Juna&n… 2011 ,31 (6): 25-29
Preparation of BPPO asymmetric membrane and its pervaporation for ethanol/water solution ZENG Xiaoya,JI Shulan,QIN Zhenping,N… 2011 ,31 (6): 30-34
Preparation of acrylate-vinyl triethoxysilane copolymer membranes and their swelling and adsorption properties in ethanol / water mixture WANG Ming,DONG Yongquan Tang Xinghua 2011 ,31 (6): 35-40
Preparation of Hydrophobic Nano-silica Modified PDMS/PET Composite Membrane and Its Pervaporation for Dilute Ethanol-Water Solution WANG Guang-fang, SUN De, WANG Liang,… 2011 ,31 (6): 41-45
Study on the preparation of PTFE/CaCO3 hybrid hollow fiber membrane and the interfacial micro-voids HUANG Qinglin, XIAO Changfa, HU Xiao… 2011 ,31 (6): 46-49
Low-temperature CF4 plasma surface modified hydrophilic PES membrane for direct contact membrane distillation Xing Wei, Xue-mei Li, Ben-qiao He, Y… 2011 ,31 (6): 50-55
The effect of hydrogen bond on nanofiltration membrane’s rejection ZHANG Wenjuan,ZHANG Yufeng,WANG Xian… 2011 ,31 (6): 56-59
Fabrication and characterization of poly-lactide-co-glycolide fibers reinforced perfluorosulfonic acid composite proton exchange membrane Wang Zhengbang, Tang Haolin, Guo Wei… 2011 ,31 (6): 60-63
Analysis Correlative Factor with Proton leakage During the Process of Bipolar Membrane Electrodialysis JIAO Yang, YANG Peng-bo, CONG Wei 2011 ,31 (6): 64-68
Research on Treatment of the Plant Silage Effluent Based on Membrane Reactor Zou Haiming, Wang Jianfei, Zhou Yi, … 2011 ,31 (6): 69-72
Cleaning properties of spiral reverse osmosis membrane with gas-liquid two-phase flow process GUO Zhujie,WANG Shu,Meng Tao, Wang J… 2011 ,31 (6): 73-77
Study on rejection performance of reverse osmosis membrane to boron acid in water WANG Xiaowei,  JIA Mingchun YAN… 2011 ,31 (6): 78-81
The application of Bent Flat Membrane(BFM)system on eliminating the impurity of fermentation broth YAN Bin, HUANG Songqing, YE Qian, DO… 2011 ,31 (6): 82-86
BPM—ⅠDomestic bipolar membrane made in China and its electrodialysis installation.plant GE Dao Cai , FAN Qing Qing , HUANG Q… 2011 ,31 (6): 87-89
Servitization of Manufacturing and Application of Membrane Technology ZHANG Jin,DAI Youyuan 2011 ,31 (6): 90-94
The Mechanism of Forward Osmosis FANG Yanyan, TIAN Ye, WANG Xiaolin 2011 ,31 (6): 95-100

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号