Generic placeholder image

Competent Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Host Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Editor-in-chief: YOU Jinde

ISSN 1007-8924

CN 62-1049/TB

Address:

Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing

Postal code:100029

Telephone:010-64426130

Post issue number :54-40

Pricing: Each issue is RMB 30

Email:mkxyjs@163.com

Web: http://www.mkxyjs.comMST Journal Wechat
Preparation of sulfonated poly(biphthalazinone ether ketone) containing pendant diphenyl groups

ZHANG Jie, LIU Qian, ZHANG Shouhai, JIAN Xigao
2023 ,43 (6): 1-7 【Abstract】       【PDF(1710KB)】

Co4S3-modified Honeycombed Carbon Film With abundant Pores for Lithium-Sulfur Batteries

ZHENG Wenji, DONG Zheiwei, HE Gaohong, JIANG Helong, JIANG Xiaobin, WU Xuemei, DAI Yan, LI Xiangcun
2023 ,43 (6): 8-19 【Abstract】       【PDF(7090KB)】

Branched polyaromatic AEMs with different conformations

Wang Jiajun, Zhang Qiugen, Zhu Aimei,Liu Qinglin
2023 ,43 (6): 20-28 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation of SPEEK/PEI@ILs composite proton exchange membranes and properties of PEMWE

CHEN Gefeng,WANG Lihua,HAN Xutong
2023 ,43 (6): 29-34 【Abstract】       【PDF(2068KB)】

Electrospun nanofiber induced LDH growth to boost CO2 separation

LI Ziheng, ZHENG Wenji, DAI Yan, WU Xuemei, RUAN Xuehua, WANG Hanli, YANG Zhendong, HE Gaohong
2023 ,43 (6): 35-43 【Abstract】       【PDF(4697KB)】

Preparation of MnO2-TiO2/ceramic membrane and study on catalytic ozone degradation of phenol

ZHANG Jianyu,WANG Hong
2023 ,43 (6): 44-52 【Abstract】       【PDF(5528KB)】

Preparation of Silicon Carbide Fiber Membrane and Its Filtration Performance of Dust-laden Gas

LI Dongyan, ZHOU Chenpei,HAN Yaru
2023 ,43 (6): 53-60 【Abstract】       【PDF(3990KB)】

Double-layer GO/PDA/CNT low-pressure membrane for humic acid removal and fouling control

WU Yaochen, ZENG Jia, WANG Yufei, WEI Na, LIU Qiushan, LIU Guohan, GUO Jin
2023 ,43 (6): 61-70 【Abstract】       【PDF(4359KB)】

Properties of N-spirocyclic flexible side chain type PBI anion exchange membranes

Yang Zhaozhao, Wang Xiaozhou, Chen Wanting, Cui Fujun, He Gaohong, Wu Xuemei
2023 ,43 (6): 71-78 【Abstract】       【PDF(3159KB)】

Effect of chain hydrophobicity on poly(carbazolyl terphenyl piperidinium) anion exchange membranes

Cai Zhihong , Zhang Qiugen , Zhu Aimei, Liu Qinglin
2023 ,43 (6): 79-88 【Abstract】       【PDF(5204KB)】

Progress of low temperature thermally induced phase separation method

zhangtianqi,jiazhiqian

Research Progress of Preparation and Application of Polypropylene Hollow Fiber Membranes

zhangfanchen,linyakai

Effect of high temperature gas environment on the properties of PTFE / PPS composite membrane

zhongzhaoxiang

Classification, preparation and application of conductive films

zhanghai,zhangwenjuan

Recent developments in ceramic carbonate dual phase membrane for carbon dioxide separation

wuheyao,wangdi,chentianjia,xuyanyang,zhangyongfeng

Operation analysis of submerged ultrafiltration technology in Langshan water treatment plant

yuzhenbiao

CFD simulation of gas-liquid-sludge three-phase flow in membrane bioreactor

lihuiqiang,liujiao,wangqing,xunong,dongqiang,dingaiqin,fanlong

Study on the urine treatment with membrane distillation for application in environmental control and life support system

gaorui,kangsai,yuanhongying,zhangliangchang,aiweidang,yuanjian,zhenglibing,weiyuansong

Study on Influencing Factors of Oxygen Transport Rate of MABR-Membrane

yuanyuan

Multi-circulation Bipolar Membrane Electrodialysis Treatment of Coal Chemical Salt Wastewater for Preparation of Acid and Base

dongjuan,xueshangfeng,liuchunhong,qizhifu,gaoqiangsheng,shenjiangnan

Study on Remote Grafting of Quaternary Ammonium Cation SEBS-based Anion Exchange Membranes

wangfanghui,lijing,liconghui

Preparation of ion exchange membrane by layer by layer self-assembly of dopamine and polyethyleneimine

zhangbin,liujie

Properties of gas separation membranes based on 2,2 '-bisubstituted BPDA-based polyimides

yangmengmeng,zhangmengru

Perparation of Amine-fuctionalized Sulfonated Poly(ether ether ketone) for application in iron-chromium redox flow battery

sunxuan,wangshuguang,zhangrong,jiangxiaosong,hulei,yanxiaoming,hegaohong

Investigation on the process of shipborne medical purity oxygen production with polyimide membrane

zhaoshuai,zhaoqi,wangchangchun,wanglina,liuming,jiexingming,liujianhui,xuguohui,kangguodong,caoyiming

Improvement of chlorine resistance of polyamide nanofiltration membrane by surface grafting TAPI

jihuazhong,hongyaoliang,hanjiakai,qianjingli,liudapeng

Research progress in SO2 removal from flue gas using membrane contactor technology

kongxiangli,zoudong

Development of Gas Separation Membranes Prepared by Interfacial Polymerization

tanganqi,wangyujie,weixin,zhaoguoke,liuyiqun

Microenvironment regulation strategy of functionalized MOF-based mixed matrix membranes

zhangyijuan,songchunfeng

Nanofiltration membranes for Mg2+/Li+ separation: A review

zhaoguoke,liuyiqun,panguoyuan,zhangyang,yuhao,zhaomuhua,tanggongqing

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号