Generic placeholder image

Competent Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Host Organization:

China National BlueStar(Group)Co,Ltd

Editor-in-chief: YOU Jinde

ISSN 1007-8924

CN 62-1049/TB

Address:

Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing

Postal code:100029

Telephone:010-64426130

Post issue number :54-40

Pricing: Each issue is RMB 30

Email:mkxyjs@163.com

Web: http://www.mkxyjs.comMST Journal Wechat
Preparation of partially fluorinated block-type anion exchange membranes

WU Hongyue, YANG qian, ZHANG Qiugen, ZHU Aimei, LIU Qinglin
2020 ,40 (4): 1-8 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Study of spontaneous wetting kinetic of PVDF hollow fiber membrane in DEA solution

LU Jianxing,DING Zhongwei,LIU Liying
2020 ,40 (4): 9-16 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Investigation on membrane fouling of microalgae-fungus/bacteria consortia by parallel factor analysis method

FAN Hua , FANG Fan, LIU Qiang, XIN Jiaqi, SUN Shengjin, LI Kun
2020 ,40 (4): 17-24 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Study on the variation of membrane fouling characterized by the shear force of membrane pore backwash flow

WANG Jiantao, WANG Zhan
2020 ,40 (4): 25-33 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation and properties of side-chain-sulfonated polyetherketone proton exchange membrane

GUO Yuxing, SHEN Chunhui, GAO Shanjun, ZHANG Lin
2020 ,40 (4): 34-40 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Hydrophilic modification of polysulfone membrane surface

Xu Tianyu,LiXipeng,Zhang Wei,Li Baoan
2020 ,40 (4): 41-48 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Effect of Hydrophilic Chain Segment on Properties of Sulfonated Polysulfone Proton Exchange Membranes

QIAO Zongwen
2020 ,40 (4): 49-54 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Effect of KH570 modified barium titanate on the properties of SPEEK proton exchange membrane

DONG Cuicui, WANG Yijie, SUN Jin, ZHOU Qiong
2020 ,40 (4): 55-61 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Polyelectrolyte modified PVDF membranes and anti-protein-fouling research

HU Dan, XIAO Weixin, WANG Xiaolin
2020 ,40 (4): 62-71 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Sodium alginate modified magnetic nanoparticle draw solution and its forward osmosis performance

CHI Rujing, WANG Zhichao, ZHANG Mengbo, ZHU Kaihao, CAO Dongyun, DU Chunhui
2020 ,40 (4): 72-79 【Abstract】       【PDF(0KB)】

Preparation and Properties of Cu(tpa)/PVDF Hybrid Ultrafiltration Membrane

wanghaitao,zhanghaobing,aode,shimengshan,changna

Preparation and hydrophobic modification of ethanol perm-selective Silicalite-2 zeolite membrane

gongliang,yangjianhua,zhaoming,chailijun,songwensen

Preparation and Process Optimization of Monovalent Selective Cation Exchange Membrane

zhangyingong,lifuqin,zhumin,lijiabin

Dopamine polymerization membrane surface modification technology and its application in MBfR

tianxinxin,wangxuan

Effect of EPS components on membrane fouling in the treatment of livestock and poultry breeding wastewater

xinjiaqi,zhuomengqiong,sunshengjin,guoyuantao,xiaocongliang,fangfan,likun

A critical review of ultrasonic technology for membrane fouling control in MBR system

liyundong

Research progress of constructing anti-fouling ultrafiltration membrane

houchunguang,pengyuelian,pangzhiguang,xiesongchen,jindunshang,lizhixia,wenjianping

Preparation of Superhydrophobic PDMS/PVDF Nanofiber Membrane and Its Phenol Separation Performance

xuzhenliang

Fabrication of fluorinated PDMS/PVDF amphiphobic membrane and its application in membrane distillation

zhangxueli,libaoan

Polyelectrolyte-TiO2 modified PVDF porous membrane and its electrochemical properties

guohongxia

Fabrication and characterizations of a novel kind of nanofiltration membranes with antibacterial characteristic

miaojing

Microwave-assisted synthesis of zeolite membrane: Highlights of recent progress

liuyi

Preparation and Performance of TFN Membrane Based on Quantum Dots

ouyangguozi,lixindong,zhangxin,yuanjiabin,liliu,baoyaqing,huangwanfu

Applied research progress of nanofiltration membrane technology for removing the emerging pollutants in water

zhaochangwei

The fabrication of coordination nanofiltration membrane based on interfacial coupling technology

wangqian,wangguangrui,zhaoyin,sunshipeng

Homogeneous membrane electrodialysis in mine wastewater in organic wastewater treatment

liuyongfeng

CFD numerical simulation of flow field in inorganic ceramic membrane tube

zhouxiangfu,niedengpan,wuyiyi,taowenliang

Preparation and performance of TFC-FO membranes prepared on different HMPA concentrations

hanxueli

Coupled Analysis of Thermal and Mass Diffusion in Membrane Distillation System

jiyanlong,luxiaoping

Research Progress of Membrane Materials in Extracorporeal Membrane Oxygenation System

zhangcaili,tiejuan,wengyunxuan

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号